пятница, 2 мая 2014 г.

Ай санында эң хөй баллдыг ажыглакчыларга бичии белээвис.

Февраль 2015-та мөөрей төнүп каан!


  Bodal.Ru сайдывыста бо айдан эгелеп, ажыглакчыларывыска бичии белек белектеп алдывыс.


  Сайдывысты ажыглааны дээш силерге баллдар бээр. Ай санында эрткен айның мурнакчыларын сайт "Айның мурнакчылары" арынынга санап үндүрүп экээр.

  Белектер:
  - 1 дугаар чер алган кидиге 300 акша;
  - 2 дугаар чер алган кижиге 200 акша;

  Бүрүткел бижииңерде бижип каан э-чагааңарче бижиптер бис.

  Белекти шилчидери:
  - телефонуңарче;
  - Яндекс.Деньги;

  Удуп алырда чүү херегил?

  1. Бүрүткел бижик ажыдып алыры http://bodal.ru/register;
  2. Сайткы ажыглап эгелээр ол-ла;
  Баллдарны канчалдыр чыып алырыл?

  • Бүрүткел бижик ажытканы: 100 балл;
  • Айтырыг салганы: 20 балл;
  • Харыыланы:  40 балл;
  • Силерниң харыыңар эң эки кылдыр шилитингени: 300 балл;
  • Айтырыңарга харыыны эң эки кылдыр шилиири: 30 балл;
  • Айтырыгларыңарга болгаш харыыларыңарга бадылалдар дээш база баллдар санатынар;

Комментариев нет:

Отправить комментарий