понедельник, 24 марта 2014 г.

Интеретен үнбейн, ажыл кылып чадап туруп бердим. Канчаар че?


Chrome BlockSite ажыглаары


1. BlockSite тургузары

  1.1. BlockSite немелдезин Chrome магазининден ажыдып алгыш

  1.2. Кырыкы оң талазында тургузар кнопкаче базыптыңар.


Тургузар кнопка

2. BlockSite ажыглаары

  2.1. Кырыкы оң талазында «меню > инструменты > расширение» шилип алыңар

  2.2. Blocksite неменлдезин тып алгаш «настройки» че базыптыңар


  2.3. Сайт кызыгарлаары

    Чурукта дугаар ёзугаар:
     1. BlockSite өжүрүп кыпсыыры
     2. Кызыгарлаар сайт киирелдези. Чижээ: vk.com деп парлааш «ADD PAGE» базыптыңар
     3. Кызыгарлатынган арынарче кире бээрге, ажытынар арыны. Чижээ контактыче кирерге яндекс арынын ажыдар кылдыр ya.ru деп киир парлаптар силер.


  2.4. Сайт кызыгарлаар үезин өскертиири «Active Days & Times»

    Чурукта дугаар ёзугаар
    1. Кызыгарлаар хүнери «Sunday» - улуг-хүн
    2. Шактап кызыгарлаарын өжүрүп кыпсыыры
    3. Сайт кызыгарлаар үелери.
    4. Шактап кызыгаарлап каан үени балаары.

  2.5 Сайт арыныга тургаш «мышканың» оң талакы кнопказын базыпкаш. Ажык сайты база кызыгаарлап болур.Сөөлгү сөс

Ажылыңарга соц. сеть, медээ арынары силерге шаптыктаар болза бо немелде дыка дузалыг болур.

Firefox ажыглакчыларынга: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/blocksite/
Дорт компьютерден кызыгарлаарда host файл: http://www.trishtech.com/2013/03/redirect-or-block-web-sites-using-hosts-file/

Комментариев нет:

Отправить комментарий